Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

1999-2002 yılları arasında mevzuat çalışmaları ve kuruluş süreci başlayan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), ana faaliyet konusu olan sermaye piyasası katılımcılarına kayıt, saklama ve takas hizmetleri sağlamanın ötesinde Ar-Ge merkezi yetkisiyle geliştirdiği teknoloji yoğun katma değerli ürünlerle finansal sistemimiz için önemli bir aktör konumundadır.

Kamuyu aydınlatma, kurumsal yönetim, yatırımcı ilişkileri ve veri depolama alanlarında sunduğu finansal teknoloji uygulamalarını uluslararası standartlarda, piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarına en uygun ve güvenilir şekilde sunan Türkiye’nin merkezi saklama kuruluşudur.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Veri Depolama Kuruluşlarına Raporlanacak Bilgiler (Ek-1)

Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma Ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma Ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

https://www.mkk.com.tr/