Finans Ofisimiz bünyesinde “Katılım Finans Dairesi Başkanlığı” kuruldu.
Finans Ofisimiz bünyesinde “Katılım Finans Dairesi Başkanlığı” kuruldu.
08 Şubat 2021
Paylaş:

Katılım Finans alanında kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak görevi bulunan Katılım Finans Dairesi, Katılım Finans sisteminin geliştirilmesi ve Katılım Finansa yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirecek, gerektiğinde de bu faaliyetleri destekleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye’de finansal sistemin geleceğinde çok önemli rol oynayacak olan Katılım Finans ve Finansal Teknolojiler alanlarında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi stratejiler geliştirecek, bu stratejiler kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayacak ve bu stratejilerin uygulanmasını takip edecek.

Yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde “Katılım Finans Dairesi Başkanlığı” kurulmasına karar verildi. Katılım Finans alanında kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak görevi bulunan Katılım Finans Dairesi, Katılım Finans sisteminin geliştirilmesi ve bu alanda farkındalığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirecek, gerektiğinde de bu faaliyetleri destekleyecek.

Katılım Finans Alanında Yeni Projeler Geliştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Katılım Finans alanında Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra; yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik projeler geliştirecek.

İstanbul’un küresel bir finansal merkez haline gelmesinde önemli rol oynayacak olan Katılım Finans alanında strateji geliştirme, koordinasyon ve proje geliştirme birimi olan Katılım Finans Dairesi Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde kurulması ile Katılım Finans sisteminin gelişmesine ve sürdürülebilir şekilde büyümesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.