Alternatif Finansta Yeni Ufuklar Konferansı gerçekleştirildi.
Alternatif Finansta Yeni Ufuklar Konferansı gerçekleştirildi.
09 Eylül 2019
Paylaş:

Marmara Üniversitesi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin iş birliğiyle düzenlenen “Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Uluslararası Likidite, Sosyal Sorumlu Finans ve Yeşil Finans” Konferansı, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 9 Eylül 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Sultanahmet Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan konferans, alternatif finansta yeni ufuklar açmak, yeni fikir ve hedefleri paylaşmak amacıyla Türkiye’den önemli isimlerle birlikte dünyadan çok sayıda uzman, akademisyen ve piyasa temsilcisini bir araya getirdi.

Borsa İstanbul Grubu ve Türk Hava Yollarının destekleriyle düzenlenen konferansın hoş geldiniz konuşmaları, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar tarafından yapıldı.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Alternatif finans konusunda ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz."

Konferansın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alternatif finans konusunun ekonomiye yeni bir soluk getireceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide ve onun ayrılmaz bir parçası olan finans sisteminde de sürekli ileriye gitmek, kendi modellerini oluşturmak zorunda olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğin dünyasında faize dayalı bir sistemin yerini risk paylaşımını esas alan ve katılımcılığın öne çıktığı yeni bir finansal mimariye bırakacağına inandığını söyledi. Alternatif finansın dünyada süratle yaygınlaştığını, benimsendiğini, derinlik kazandığını anlatan Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz" şeklinde konuştu.

"İstanbul Finans Merkezi projesinin en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini planlıyoruz."

İstanbul Finans Merkezi’nin kısa sürede önemli bir marka haline geleceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bilhassa katılım finans ve finansal teknolojiler alanında bölgenin yegâne çekim merkezi olacağına inanıyorum. İlgili kurumlarımızın destek ve çabalarıyla bu projenin en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz."

Paylaşmayı, üretimi ve ahlaki değerleri göz önünde bulunduran bir finansal model olan katılım finansının risk paylaşımına ve varlığa dayalı yapısı sayesinde herkese hitap ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami hassasiyetlerin ötesinde evrensel ahlaki değerleri de göz önünde bulunduran bu modelin tüm insanlığın sıkıntılarına çözüm getireceğine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında: "Başından beri hep katılım bankacılığı derler dururlar. Buna hep karşı çıktım. Zira katılım bankacılığı diye bir kavram olmaz. Eğer faizsiz sistemse, işte şimdi söylüyoruz, bunun adı ‘Katılım Finans Sistemi’dir” dedi.

Erdoğan, 11. Kalkınma Planı’nda ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ile insan kaynağının geliştirilmesi başta olmak üzere katılım finansını istedikleri yere getirme konusunda önemli hedefler koyduklarının altını çizdi. Katılım finansının gelişmesinde diğer önemli bir unsurun da bu alanda yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuruluşu tamamlanan Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsünü bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Türkiye'nin diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide verdiği mücadeleyi de başarıyla taçlandırmasında bu tür yaklaşımların önemli payı olacaktır."

Prof. Dr. Göksel Aşan: “Alternatif Finans, Reel Sektör ve Ekonomik Büyümeyi Destekleyecek”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan yaptığı konuşmada, alternatif finansın finansal sistemin daha dengeli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını ve reel sektör ile ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ifade etti.

Başkan Aşan, konuşmasında bugünkü konferansta alternatif finansı da kapsayacak şekilde, bankacılık dışı finansal kesimin payının artırılması hedefi ile uyumlu projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını işaret ederek, “Burada özellikle belirtmek isterim ki, paylaşmayı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen bir finansal model olan ‘katılım finansı’, alternatif finansın en önemli aktörlerinden olmaya adaydır. Finans Ofisimizin iş birliği ile Marmara Üniversitesi’nde kurulan İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, katılım finansı alanında beşeri sermayenin gelişmesine katkıda bulunmanın ötesinde, yeni ürün ve hizmetlere ilişkin bilimsel altyapıyı sağlayacak, akademik çalışmalarla, rapor ve projelerle hem sektörü hem de ülkemizi desteleyecektir” dedi.

Alternatif finansın dünya genelinde ilgi görmesinde ve yeni araçların geliştirilmesinde, finansal teknoloji alanındaki gelişmelerin önemli rol oynadığına da değinen Başkan Aşan, “Kişilerarası finansal işlemlerin aracısız ve online olarak gerçekleştirilebilme imkânı; dünyada çok hızlı büyüme eğilimi gösteren kitle fonlaması, kişiden kişiye borçlanma ve özel girişim sermayesi gibi alternatif finansal araçların gelişimine büyük oranda katkıda bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erol Özvar, konuşmasında alternatif finans yöntemlerinin adil, etkin ve kapsayıcı yeni bir finansal sistem inşa etmek için gerekli olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir Ekonomiye Katkı Sağlamak İçin Alternatif Finansal Araçlar Geliştirilmeli

Hoş geldiniz ve açılış konuşmalarının ardından konferans “Uluslararası Likidite Fonlamasında Yeni Ufuklar”, “Yeşil Finansta Yeni Ufuklar” ve “Sosyal Sorumlu Finansta Yeni Ufuklar” başlıklarında üç farklı oturumla devam etti.

Finansal sistemin ihtiyaçlarının farklılaştığı günümüz koşullarında düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar Konferansı, alternatif finansta yeni ufuklar açmak, yeni fikir ve hedefleri paylaşmak amacıyla çok sayıda akademisyeni ve uzmanı bir araya getirdi. Konferansta kitle fonlamaları, peer to peer (P2P) finansmanı, sorumlu finans, yeni sermaye araçları, faizsiz bono gibi araçlar geliştirilerek sürdürülebilir ekonomik gelişmeye katkı sağlanacağı vurgulandı.

Uluslararası Likidite Fonlamasında Yeni Ufuklar Oturumu

Konferansın ilk oturumunda sınır ötesi likidite ve mega banka projesi üzerinde duruldu. Katılım finans endüstrisinin istikrarlı bir ekonomiyi garantilemek ve her türlü likidite yetersizliğinin önüne geçmek için geliştirdiği yöntemler tartışılarak uluslararası düzeyde etkili bir katılım para piyasası oluşturma fikrinin altı çizildi.

Oturumun açılış konuşmasını, KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Profesörü Murat Çizakça yaptı. CBFO Birim Müdürü Dr. Tarık Akın’ın moderatörlüğünü yaptığı panele IILM (International Islamic Liquidity Management) Kıdemli Başkan Yardımcısı Lee Wan Mone, INCEIF’den (International Centre for Education in Islamic Finance) Prof. Obiyathulla Ismath Bacha ve İslam Kalkınma Bankası, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Şuayb Gündoğdu konuşmacı olarak katıldı.

Yeşil Finansta Yeni Ufuklar Oturumu

Konferansın ikinci oturumunda, finansın eğer ekonomide sürdürülebilir değer yaratma amacı gütmezse doğal olarak istikrarsız olacağı ve daha fazla refah paylaşımına yönelik nihai hedefinden sapacağı tespiti yapıldı. Bu doğrultuda güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin nasıl tekrar inşa edileceği sorusuna cevap arandı. Katılım finansın etkili bir sorumlu finans örneği olması üzerinde duruldu.

Oturumun açılış konuşmasını Çin Yeşil Finans Komitesi Başkanı Dr. Ma Jun gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahsin Özcan’ın moderatörlüğünde düzenlenen oturuma konuşmacı olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Kılıç, Durham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Asutay ve Dr. Dalal Aassouli katıldı.

Sosyal Sorumlu Finansta Yeni Ufuklar Oturumu

Konferansın üçüncü oturumunda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada Kuşak ve Yol Girişiminin (BRI) gelecekteki rolü üzerinde duruldu. Kuşak ve Yol Girişiminin yeşil finans sistemindeki potansiyeli ve kullandığı temel finansal enstrümanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açılış konuşmasının İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sami Al-Suwailem tarafından yapıldığı son oturumun moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar yaptı. Oturuma konuşmacı olarak Al Maali CEO’su Dr. Mohamed Wail Aaminou, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) Sahba Sobhani ve Stellar Danışmanlık Singapur’dan Dr. Hazik Mohamed katıldı.

Ormancılığın ve yeşil dokunun geliştirilmesine destek olmaya devam eden Finans Ofisi, bugüne kadar düzenlediği diğer etkinliklerde olduğu gibi bu konferans sonunda da hediye olarak her bir katılımcı adına fidan bağışında bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın programdaki konuşmaları için tıklayınız..

Fotoğraf Galerisi