Finansal Kurumlar Birliği

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 21 Kasım 2012 tarih, 6361 no’lu Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile kurulmuştur. Bağlı sektörlerin ve Türkiye Ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak, söz konusu sektörlerin uluslararası rekabet gücünü artırmalarına destek olmak ve kendi alanlarındaki meslek standartlarının oluşturulmasını, yerleştirilmesini ve gözetilmesini sağlamak misyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

Finansal Kiralama, Faktorıng ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik

https://www.fkb.org.tr/