Ödeme ve Elektronik Para Derneği

27 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca, faaliyet izni başvurusunda bulunmuş veya lisans almış, ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsündeki firmaları temsil eden bir sektör derneğidir. Dernek, ödeme ve elektronik para hizmetlerinin geliştirilmesini, Türkiye’yi ödeme sistemleri alanında teknoloji ve bilgi ihraç eden bir ülke haline getirmeyi ve üyelerle sektörler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini temin etmeyi hedefler.

6493 Sayılı Kanun:Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

7192 Sayılı Kanun: (Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

https://oded.com.tr/